Партньорска мрежа на КиберКЛУБ

Споделянето на обща страст в подкрепа на каузата за създаване и поддържане на една обща устойчива и бързо адаптираща се екосистема в сферата на киберсигурността е водещо при отношенията между участнинците в КиберКЛУБ.