КиберКЛУБ

Високо проводима комуникационна среда в страната и чужбина за мултидисциплинарен обмен на информация между експерти в сферата на киберсигурността и специалисти в областта на дроновете, роботите, изкуствения интелект, биотехнологиите, квантовите компютри, виртуална и добавена реалност и други нововъзникващи технологични сектори.

Изкуствен Интелект (AI)

Изкуственият интелект има все по-важна роля в киберсигурността. AI-базирани инструменти се ползват за откриване на уязвимости и защита на цели системи и ресурси с данни.

КиберКЛУБ, киберсигурност, кибер общност, дронове, роботи, изкуствен интелект, биотехнологии, виртуална реалност

Роботи

При силно роботизирани процеси вмешателство в подаването на команди или входни данни, може да доведе до големи финансови загуби, както и до заплаха за живота на големи групи хора.

КиберКЛУБ, киберсигурност, кибер общност, дронове, роботи, изкуствен интелект, биотехнологии, виртуална реалност

Виртуална и добавена реалност (VR & AR)

Потапящото изживяване (immersive experience) е свързано със заплахи за злоупотреба с данни или поведение на ползвателите в домашна или корпоративна среда.

КиберКЛУБ, киберсигурност, кибер общност, дронове, роботи, изкуствен интелект, биотехнологии, виртуална реалност

Дронове (Drones and cybersecurity)

Дроновете влияят върху кибердомейна в повече от едно направления. Използването им може да е пряко или косвено, а в повечето случаи заплахите са асиметрични.

КиберКЛУБ, киберсигурност, кибер общност, дронове, роботи, изкуствен интелект, биотехнологии, виртуална реалност

Квантови компютри

Квантовите изчисления са на път да променят начина на криптиране в целия домейн. Потенциално могат да се използват както за разбиване, така и за създаване на неразбиваеми защити.

КиберКЛУБ, киберсигурност, кибер общност, дронове, роботи, изкуствен интелект, биотехнологии, виртуална реалност

Биотехнологии и e-health

Биотехнологичният сектор е от най-атакуваните през последните години. Защитата на данните трябва да бъде балансирана с гъвкавостта при ползването им.

Стани част от мрежата на КиберКЛУБ

Стратегически направления

Нововъзникващите технологии променят нашата действителност и размиват границата между полезността и зависимостта. Глобалната свързаност в съчетание с бързото развитие на дроновете, роботите, изкуствения интелект и виртуалната реалност, налагат разглеждането на киберсигурността като свързан аспект.

Cybersecurity-by-design е важен аспект при разработката на нови продукти и услуги, имайки предвид непрекъснато еволюиращата дигитална вселена и подобряващата се глобална свързаност, както и непрестанният стремеж на разработчиците да пуснат в употреба възможно най-скоро даден продукт.

Нарастващата свързаност съчетана с каскадното натрупване на технологични решения, създават предпоставки за възникване на уязвимости, които могат да застрашат не само устойчивостта на корпоративно ниво, но и живота и здравето на много широк кръг от хора.

КиберКЛУБ, киберсигурност, кибер общност, дронове, роботи, изкуствен интелект, биотехнологии, виртуална реалност
Граждански организации
Академични структури
Бизнес
Публичен сектор

Киберсигурността е отношение към детайла

Високата комуникационна проводимост между членовете на киберобщността е най-добрият гарант за устойчиво придобиване и реализиране на експертиза в целия домейн.
Антон Пулийски
Community manager at CyberCLUB
Kиберсигурността e начин на мислене на хора от всяка възраст. Технологиите бързо променят заобикалящия ни свят и в широката осведоменост се крие ключът за едно по-киберсигурно бъдеще.
Илияна Елиас
CyberAwareness at CyberCLUB
Вложените усилия за изграждане и поддържане на среда за водене на пълноценен междусекторен диалог е рецепта за създаване и задържане на високо квалифицирани експерти.
Кристина Ескенази
Crossindustry at CyberCLUB
Киберкултурата е отговорността на всички към опазването на общото благо. Отдавна отмина времето, в което киберсигурността беше свързанна с заниманията на малка група ентусиасти. Тя е навсякъде!
Милен Янков
Event Мanager at CyberCLUB

Партньорска мрежа:

Tech integration
Unmanned systems
Autonomy and data

Контакти:

Адрес в България:

Бизнес парк София, 

ПК 1715, София, България

ул. Проф. Александър Танев

Телефон: +359 888 563660

Address in United Kingdom:

Canary Wharf, London 

50, The Bowsprit Point 

167 Westferry Road

E14 8NU, London

Станете партньор или участник в нашите събития